Bize Ortak Olun Büyük Firmalarla Tanışma Fırsatı Yakalayın

Büyük firmalar son senelerde satışlarını bizle beraber çok büyüdüler. Birçok fırsatlar gözünüzün önündeyken beklemeyin sizde bu firmalar gibi iyi ve büyük şirketler olabilirsiniz.Sizde bizi ortak olun sizin içinde dünyanın başarılı ve önemli şirketlerinin hisselerini seçerek ve en uygun şekilde almaya çalışalım.Hem onlar kazansın

Hem bizler kazanalım. Şirketin temeli sermayedir. TTK'ya göre sermaye şirketleri; sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler, sermaye şirketler ve şahış şirketlerdir. Bu yazıda sermaye ve şahış şirketlerin benzer yanlarına, farklarına ve şahıs şirketlerine göre avantajlarına değinilecektir. Sermaye şirketlerinin ortaklarından birisinin ad ve soyadının bulunması mecburiyeti yoktur. Şahış bütün ortakların veya en azından bir ortağın ad ve soyadının bulunması gerekmektedir.Sermaye Ortakları şirketin ticari borçlarından dolayı sorumlu değillerdir. Ortakların tüm sorumlukları taahhüt ettikleri sermaye miktarı ile ve şirkete karşıdır.

Şahış Şirket bölünmesinden faydalanabilmesi mümkün değildir.Şahış şirketleri sermaye şirketlerine göre karar almak daha zordur.Sermaye şirketlerinden ortaklığın devamı ortak kişilerin kişiliğinden bağımsızdır.Şirket Ortaklarından birisinin kısıtlanmış olması şirketi sona erdirmez.Şirket Ortaklarından birisinin iflası şirketi bitirmez.Şahış Ortağın kişisel alacaklısı ise alacağını ortaktan alamamış ise şirketin fesh'ini talep edebilir.

Limited şirketlerde bir ortağın şirketi yönetim hakkının ve temsil yetkisinin bulunması gerekirken,anonim şirketlerde pay sahipleri için böyle bir durum yoktur. Sadece en az bir yönetim kurulu üyesinin tam temsil yetkisini haizi olması gerekir.Anonim şirketler limited şirketlere göre genel olarak toplantıları ve karar veren sayıları daha düşüktür.Büyük Şirketlerden Hisse Alırsanız Daha Çok Kazanabilirsiniz ve Daha Çok Yükselirsiniz Yani Firma Daha Çok Bilindikçe O Kadar Kazancınız Artar Hem Kar Edersiniz Hem Ün Kazanırsınız.Fakat Bilinmedik Ün Kazanmamş Bir Firmadan Hisse Alırsanız Paranızı Riske Atmış Olursunuz En İyisi Bilindik ve Kaliteli Firmalarla İş Yapmanızı Tavsiye Ederiz.Anonim şirketlerde kural olarak bir paya en çok on beş oy hakkı tanınabilir.Limited şirketlerde böyle bir sınırlama yoktur.şirket sözleşmesinde paylara ve kişilere
veto hakkı tanınabilir.